Rediscovering physical therapy - an ecological perspective

Rediscovering physical therapy - an ecological perspective

Reguliere prijs$1,049.00
/
  • Datum & tijd: 27-09-2024 / 22-11-2024 / 13-12-2024 | 09:00 - 17:00 uur
  • Accreditatie voor: Accreditatie in aanvraag voor algemeen- en sport register.
  • Accreditatie punten: Accreditatie in aanvraag
  • Nog een aantal plekken beschikbaar
  • Voorraad onderweg
Inhoud:

Het speelveld van het management van musculoskeletale pijnklachten (acute en chronische) is aan het veranderen (Caneiro 2022). Het sterker biomedische model maakt, terecht, plaats voor een meer biopsychosociale (BPS) visie. Deze visie is niet nieuw, eerder geïntroduceerd door Engel (1970), maar op veel vlakken niet juist geïnterpreteerd én geïmplementeerd (Cormack 2022). In hedendaagse theorieën over de mens en cognitie wordt het menselijk brein gezien als computer. In deze modellen vervullen de natuurlijke, sociale en culturele omgeving van de mens een secundaire rol. Een meer ecologisch-enactivistische benadering (enactivisme) geeft meer recht aan de complexiteit van de mens als bewegend organisme. Enactivisme omvat een benadering van het gehele mens, brein en lichaam, en de interactie met hun omgeving (Cormack 2022; Stillwell 2019; Conincx 2023; Vaz 2023). Het management van acute en chronische musculoskeletale (MSK)  pijn dwingt ons dan om verder te kijken dan de ‘root cause’- en meer naar de non-lineaire interactie tussen biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren.

Het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag, alsmede het leveren van sportprestaties en het ontstaan van (sport)blessures omvat een complexe interactie tussen verschillende factoren (Bernstein 1967; Button 2011; Newell 1986) die niet onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden. Desondanks overheerst in de sportwereld, maar ook in de (sport)fysiotherapie een reductionistische blik op het coördineren van bewegingsvaardigheden, het ontstaan van blessures en het daarop volgende (beweeg)gedrag. Een alternatief op de meer reductionistische kijk op menselijk (beweeg)gedrag, is het beschouwen van de mens als complex (dynamisch) systeem (Button 2021). Termen als o.a. attractors, variabiliteit en aanpassingsvermogen zullen de revue passeren en hun relatie met het ontstaan of onderhouden van musculoskeletale pijn zal worden onderbouwd.

Tijdens de scholing wordt de deelnemer, gestuurd door casuïstiek, meegenomen in een alternatief perspectief op het management van de patiënt met acute of chronische muscoluskeletale pijnklachten aan de onderste extremiteit.
Een meer ecologische benadering, met invloeden vanuit enactivisme zal centraal staan in de benadering van de patiënt met pijn. Vanuit een dynamic systems perspectief zal een verklaring gegeven worden voor het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag en via welke (trainings)methoden we dit (beweeg)gedrag kunnen beïnvloeden. Gedurende de scholing worden de kernbegrippen besproken uit ecologische psychologie, de dynamische systeem theorie -samen ecological dynamics- en enactivisme. Naast bovenstaande theoretische concepten wordt tijdens de drie daagse scholing -gericht op de revalidatie van sportblessures aan de onderste extremiteit- doorheen alle dagen een praktische invulling gegeven. Dit zullen we doen aan de hand van casus-gerichte uitwerking van revalidatieplannen, waarin zowel klinische besluitvorming, analyseren van (beweeg)gedrag en het opstellen van relevante doelstellingen aan bod komen.

Ook de praktische uitvoering van trainingen, aan de hand van de constraints-led approach (CLA), differentiëel leren (DL) en andere relevante leerstrategieën zal centraal staan in de cursus. Deze ideeën zullen worden onderbouwd middels verschillende theoretische concepten die hun origine vinden in een dynamic systems benadering van het trainen van bewegingsvaardigheden.

Doelstellingen:
- De deelnemer kent de beperkingen van een reductionistische, biomedische visie binnen het management van acute en chronische musculoskeletale pijn.
- De deelnemer vergaart kennis over een ecologisch-enactivistische visie op acute en chronische musculoskeletale pijn en vergaart kennis over onderliggende theorieën uit ecologische psychologie en enactivisme.
- De deelnemer vergaart kennis over het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag vanuit een dynamic systems perspectief en de invloed van constraints op het ontstaan van (beweeg)gedrag.
- De deelnemer vergaart kennis over hoe de constraints-led approach en concepten uit differentiëel leren gebruikt kunnen worden voor het beïnvloeden van menselijk (beweeg)gedrag.
- De deelnemer vergaat kennis over hoe een revalidatieplan vorm te geven aan de hand van eerder behandelde concepten die hun basis vinden in een ecologisch-enactivistische benadering van de patiënt met musculoskeletale pijnklachten.
- De deelnemer wordt door de docenten meegenomen in de (praktische) toepassing van bovengenoemde concepten, aan de hand van diverse casussen in het speelveld van de patiënt met acute en chronische musculoskeletale pijn aan de onderste extremiteit.

Doelgroep:
Fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten die zich willen specialiseren in de revalidatie van blessures aan de onderste extremiteit, op basis een ecologische benadering.
Er is géén instapniveau vereist.


Titel: Rediscovering physical therapy - an ecological perspective
Spreker: Martijn Lips & William Spinhoven
Datum: vrijdag 27-09-2024 / 22-11-2024 / 13-12-2024
Tijd: 09.00-17.00 uur
Prijs: €950,-
Studiemateriaal: Syllabus met hand-outs wordt voorzien.

Locatie:
High Performance Centre
Eggerweg 4, 6135LG Sittard

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Sprekers uitgelicht
Martijn Lips & William Spinhoven

Martijn en William zijn beiden werkzaam als sportfysiotherapeut MSc. in de eerstelijns (sport)fysiotherapeutische praktijk en mede-oprichters van The Sports Practitioners. Daarnaast is Martijn docent Master of Science Sportfysiotherapie aan de SOMT University of Physiotherapy en is William werkzaam bij defensie als Officier Human Performance. 

In de eerstelijns praktijk richten zij zich voornamelijk op het behandelen van (complexe) sport gerelateerde blessures binnen diverse sportdisciplines. Zij benaderen de (sportende) patiënt met acute of persisterende musculoskeletale klachten vanuit een ecologisch-enactivistisch perspectief. Dit perspectief omvat een patiënt-centrale benadering van (complexe) musculoskeletale problemen, met invloeden uit ecologische psychologie, enactivisme en een dynamic systems benadering op het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag. Deze praktische inzichten deelt Martijn aan de SOMT University of Physiotherapy en integreert William deze inzichten omwille van het verbeteren van de prestaties van militairen in een complexe omgeving.  

Om deze benadering van de (bewegende) mens een prominentere plek te geven in de (sport)fysiotherapie richtte Martijn in 2022 samen met William Spinhoven The Sports Practitioners op. Een platform van waaruit zij scholingen aanbieden over de toepassing van een ecologisch perspectief op het management van de patiënt met musculoskeletale pijn.

Cursuslocatie
High Performance Centre

Cursuslocatie: High Performance Centre
Adres: Eggerweg 4, 6135LG Sittard

Bereikbaarheid & parkeren:
Gratis parkeren