Rediscovering physical therapy - an ecological perspective

Rediscovering physical therapy - an ecological perspective

Reguliere prijs€950,00
/
  • Datum & tijd: 27-09-2024 / 22-11-2024 / 13-12-2024 | 09:00 - 17:00 uur
  • Accreditatie voor: Vakinhoudelijk deel > algemeen- of sport register
  • Accreditatie punten: 18 punten (KRF & SKF)
  • Nog een aantal plekken beschikbaar
  • Voorraad onderweg
Inhoud:

Het management van musculoskeletale (MSK) pijn is van oudsher gebaseerd op reductionistische theorieën over het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag en heeft een sterk biomedisch perspectief op de aard van MSK pijn. Ondanks pogingen om vanuit het (sport)fysiotherapeutisch domein positief bij te dragen aan het management van acute en persisterende MSK pijn, leidt dit niet tot verandering in de incidentie en prevalentie van personen met (persisterende) MSK pijn.

Vernieuwende perspectieven op het management van MSK pijn gaan voorbij aan een reductionistische, biomedische beschouwing van de bewegende mens en bouwen voort op een biopsychiosociale benadering van de mens met MSK pijn. Dit ecologisch-enactivistische perspectief vindt zijn theoretische fundament in de ecologische psychologie, enactivisme en dynamische systeem theorie. Deze benadering geeft meer recht aan de complexiteit van de mens als bewegend organisme en respecteert de onlosmakelijke relatie die wij hebben met onze omgeving. Daarnaast geeft dit raamwerk de (sport)fysiotherapeut tools om invulling te geven aan klinische besluitvorming, waarin onzekerheid juist wordt omarmd in plaats van vermeden.

 Dit patiëntgerichte raamwerk helpt de fysiotherapeut om keuzes te maken ten aanzien van het ontwerpen van een revalidatieplan door middel van een interactief redeneerproces. Op deze manier is de patiënt actief betrokken bij besluitvorming en veranderd de meer klassiek, aansturende rol van de (sport)fysiotherapeut in een meer faciliterende, samenwerkende rol.


Doelstellingen:
- De deelnemer kent de beperkingen van een reductionistische, biomedische visie binnen het management van acute en chronische musculoskeletale pijn.
- De deelnemer vergaart kennis over een ecologisch-enactivistische visie op acute en chronische musculoskeletale pijn en vergaart kennis over onderliggende theorieën uit ecologische psychologie en enactivisme.
- De deelnemer vergaart kennis over het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag vanuit een dynamic systems perspectief en de invloed van constraints op het ontstaan van (beweeg)gedrag.
- De deelnemer vergaart kennis over hoe de constraints-led approach en concepten uit differentiëel leren gebruikt kunnen worden voor het beïnvloeden van menselijk (beweeg)gedrag.
- De deelnemer vergaat kennis over hoe een revalidatieplan vorm te geven aan de hand van eerder behandelde concepten die hun basis vinden in een ecologisch-enactivistische benadering van de patiënt met musculoskeletale pijnklachten.
- De deelnemer wordt door de docenten meegenomen in de (praktische) toepassing van bovengenoemde concepten, aan de hand van diverse casussen in het speelveld van de patiënt met acute en chronische musculoskeletale pijn aan de onderste extremiteit.

Doelgroep:
Fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten die zich willen specialiseren in de revalidatie van blessures aan de onderste extremiteit, op basis een ecologische benadering.
Er is géén instapniveau vereist.


Titel: Rediscovering physical therapy - an ecological perspective
Spreker: Martijn Lips & William Spinhoven
Datum: vrijdag 27-09-2024 / 22-11-2024 / 13-12-2024
Tijd: 09.00-17.00 uur
Prijs: €950,-
Studiemateriaal: Syllabus met hand-outs wordt voorzien.

Locatie:
High Performance Centre
Eggerweg 4, 6135LG Sittard

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Sprekers uitgelicht
Martijn Lips & William Spinhoven

Martijn en William zijn beiden werkzaam als sportfysiotherapeut MSc. in de eerstelijns (sport)fysiotherapeutische praktijk en mede-oprichters van The Sports Practitioners. Daarnaast is Martijn docent Master of Science Sportfysiotherapie aan de SOMT University of Physiotherapy en is William werkzaam bij defensie als Officier Human Performance. 

In de eerstelijns praktijk richten zij zich voornamelijk op het behandelen van (complexe) sport gerelateerde blessures binnen diverse sportdisciplines. Zij benaderen de (sportende) patiënt met acute of persisterende musculoskeletale klachten vanuit een ecologisch-enactivistisch perspectief. Dit perspectief omvat een patiënt-centrale benadering van (complexe) musculoskeletale problemen, met invloeden uit ecologische psychologie, enactivisme en een dynamic systems benadering op het ontstaan van menselijk (beweeg)gedrag. Deze praktische inzichten deelt Martijn aan de SOMT University of Physiotherapy en integreert William deze inzichten omwille van het verbeteren van de prestaties van militairen in een complexe omgeving.  

Om deze benadering van de (bewegende) mens een prominentere plek te geven in de (sport)fysiotherapie richtte Martijn in 2022 samen met William Spinhoven The Sports Practitioners op. Een platform van waaruit zij scholingen aanbieden over de toepassing van een ecologisch perspectief op het management van de patiënt met musculoskeletale pijn.

Cursuslocatie
High Performance Centre

Cursuslocatie: High Performance Centre
Adres: Eggerweg 4, 6135LG Sittard

Bereikbaarheid & parkeren:
Gratis parkeren