Privacybeleid

Fysio School begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Fysio School zorgvuldig om met deze informatie.

Fysio School houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Fysio School heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Fysio School uit welke gegevens Fysio School van je nodig heeft en waarvoor Fysio School ze gebruikt.

 

Opslag van je gegevens

Fysio School slaat de persoonsgegevens die Fysio School van jou of van jouw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Fysio School ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met Fysio School opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van je gegevens

Fysio School gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door jou gekozen opleiding.
 • Uitvoeren van analyses zodat Fysio School zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • De door jou gevraagde documenten/inlichtingen naar je sturen en reageren op je vragen.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Fysio School anonimiseert de persoonsgegevens die Fysio School gebruikt voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.
 • Fysio School kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Fysio School wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Fysio School tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Fysio School samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van de opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Fysio School door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Fysio School deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Fysio School alleen toe aan zijn lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen.

 

Beveiliging en bewaartermijn van je gegevens

Fysio School beschermt je persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Fysio School bewaart je persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Fysio School je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Fysio School de gegevens altijd anonimiseren.

Je gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je kunt Fysio School vragen je gegevens te wissen en niet meer te gebruiken, of aan te passen. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat Fysio School je gegevens beperkt gebruikt. Fysio School kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan via de e-mail contact met ons op. Fysio School reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen, op je verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Fysio School eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Fysio School volgens de wet je gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Fysio School je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Fysio School je gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen. Zie de website voor onze contactgegevens.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Fysio School heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Fysio School kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Fysio School jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Fysio School gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Fysio School heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 04-01-2022.