Geaccrediteerde scholingen

Accreditaties

De Fysio School streeft ernaar alle scholingen te laten accrediteren bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

De accreditaties worden zo vroeg mogelijk aangevraagd, om snel duidelijkheid over het aantal accreditatiepunten en registers te kunnen geven.

Hierdoor kunnen de deelnemers de benodigde accreditatiepunten behalen voor de herregistratie van het betreffende register en weten de deelnemers zeker dat de scholingen voldoen aan kwaliteitseisen die gesteld worden door de beroepsorganisaties.

Bij iedere scholing kun je zien hoeveel punten er zijn toegekend en voor welk register. Bij nog niet geaccrediteerde scholingen kun je zien of de accreditatie in aanvraag is.

Na afloop van de scholingen zorgt de Fysio School voor een correcte doorvoering van de accreditatiepunten in het register dat door jou is aangegeven. Hiervoor wordt tijdens de scholing gecontroleerd of jouw gegevens volledig en correct bij ons bekend zijn.

Aangesloten bij